Biyoloji Bölümü

Biyoloji Bölümü; Genel Biyoloji, Zooloji, Botanik, Moleküler Biyoloji, Ekoloji ve Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji olmak üzere 6 anabilim dalından oluşmaktadır. Yaşayan canlılar ve canlı sistemlerin anlaşılmasını amaçlayan Biyoloji bilimi, araştırma konuları açısından birçok alt dala ayrılmaktadır. Bölümümüzde bulunan laboratuvarlar gerek öğrencilerin derslere ilişkin pratik uygulamalar yapabilmelerine gerekse ileri araştırma çalışmalarının yapılabilmesi için uygun altyapı ve teknolojik donanımlara sahiptir. Biyoloji Bölümü öğretim elemanları tarafından Anadolu Üniversitesi, TÜBİTAK ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen projeler öğrencilerin katılımıyla yürütülmekte ulusal ve uluslararası düzeyde üniversite, araştırma laboratuvarı ve merkezlerle işbirlikleri sürdürülmektedir. Bölüm çeşitli uluslararası üniversiteler, araştırma laboratuvarları ve merkezlerle işbirliği hâlindedir. Program FEDEK tarafından (2 nci çevrim) 2023’e kadar yıl süreyle akredite edilmiştir.

TEMEL PROGRAM KAZANIMLARI

 • Canlı sistemleri anlamaya yönelik deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayabilme.
 • Canlı sistemleri ve işleyişini açıklayabilme.
 • Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi.
 • Biyolojik problemleri çözmeye yönelik deney, uygulama ve analiz yapabilme.
 • Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığı.
 • Biyolojik uygulamalar için modern teknik ve araçları kullanabilme becerisi.
 • Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi.
 • Bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi.
 • Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi.
 • Alanın gerektirdiği temel bilgisayar kullanım becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 • Çağın biyolojik gelişimlerini takip etme bilinci.
 • Mesleki özgüven geliştirebilme.
 • Mesleki bilgiyi İngilizce takip edebilme becerisi.

İŞ İMKANLARI

Mezunlar; eğitim alanında olduğu kadar, tıp, kimya, veterinerlik, ziraat, biyoteknoloji, ve biyoloji alanlarında temel ve/veya uygulamalı araştırma yapan enstitülerde araştırmacı veya uzman olarak istihdam edilebilmektedir. Ayrıca ilaç üreten firmalarda, hem araştırmacı hem de satış elemanı olarak iş bulabilmektedir. Hastanelerde, sağlık birimlerinde biyolog veya teknisyen olarak hatta devletin çevre birimlerinde danışman olarak da çalışabilmektedirler. Sağlık kurumlarına bağlı laboratuvarlar, özel araştırma enstitüleri, Tarım, Orman ve Çevre Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, gıda ve ilaç sanayi dallarında iş olanağı yapabilmektedirler. Gerekli sertifikaya sahip olan mezunlar, özel veya devlet okullarında merkezî sınav puanları atanmaları için yeterli olduğu takdirde öğretmenlik yapabilmektedirler

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

: 0 222 335 05 80/4718 – 4719

: biyoloji-bolumu@eskisehir.edu.tr

: fenfak@eskisehir.edu.tr

: https://www.instagram.com/estu_biology/