Uçak Gövde Motor Bakım

Programda; havacılık sektörüne, uluslararası standartlarda, nitelikli bakım ve onarım personeli yetiştirilmekte ve Avrupa Birliği standartları “SHY/JAR-66 Havaaracı Bakım Personeli Yönetmeliği” ve “SHY/JAR-147 Havaaracı Bakım Eğitim Kuruluşları Yönetmeliği” gerekliliklerine uygun eğitim verilmektedir. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün SHY Part-147 Havaaracı Bakım Eğitim Yetkisine sahiptir.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

Programda öğrenciler, genel akademik yeteneklerin yanı sıra, problem çözme tabanlı düşünce yeteneğine sahip bireyler olarak yetiştirilmektedir. Aşağıda verilen kazanımları öğrenimleri süresince elde ederek; ulusal ve uluslararası ölçekte sektörün ihtiyacını karşılayabilecek nitelikli eleman olarak mezun olmaktadırlar.

  • Uçuş emniyetinin önemi ve emniyet şuurunun oluşması,
  • Başta insan faktörü olmak üzere uçuş emniyetini riske atan faktörler hakkında farkındalık,
  • Takım çalışmasının gerekliliği ve aktif katılım,
  • Yapılan işleri kayıt altına alma ve mutlaka referans el kitaplarına uygun şekilde yerine getirme,
  • Başvurulan kaynakların güncel olduğundan emin olma ve sürekli kendini yenileme,
  • Alınan sorumluluğun önemi ve buna uygun iş ahlakı içerisinde bulunma,
  • El becerilerinin yapılacak işlere uygun şekilde geliştirilmesi,
  • Yeterli yabancı dil bilgi seviyesine sahip olma,
  • Teorik akademik bilginin, en yüksek seviyede pratik uygulama ile pekiştirilmesi.

İŞ İMKANLARI

Program mezunları, Türk Hava Yolları A.O. Türk Hava Kuvvetleri Hava İkmal Bakım Merkezleri, özel havayolu işletmeleri ve havacılık alanında faaliyet gösteren diğer işletmelerin teknik bölümlerinde çalışmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü
İki Eylül Kampüsü 26555 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

: 0222 322 20 70 - 0 222 321 35 50 /6395

: hubf@eskisehir.edu.tr