Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım, seri üretimi yapılacak her türlü ürünün tasarlanması, görsel ve işlevsel çözümlerde yenilik üretilmesi olarak tanımlanabilir. Günlük hayatta kullanılagelen ve yeni ihtiyaçlara cevap veren her tür nesnenin yaratıcı düşünceyle tasarlanması bu bilim dalı kapsamındadır. Programda; beyaz eşyadan, tüketici elektroniğine, otomotivden mobilyaya, kent mobilyalarından medikale birçok sektörde fark ve değer oluşturmak için gerekli olan tasarımcılar yetiştirilmektedir. 2000 yılında kurulan Endüstriyel Tasarım Bölümünde çağdaş tasarımın gereği olan bilgisayar destekli tasarım laboratuvarları, tasarım stüdyoları ve atölyeleri yardımıyla teoriden uygulamaya geçiş sağlanmaktadır. Bölüm akademik personeli ve öğrencileri, Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde çeşitli sektörlerde kuruluşlarla ortak projeler gerçekleştirmektedir. Akademik personel ve öğrenciler, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen sergi, fuar ve yarışma gibi etkinliklere çalışmalarıyla katılmakta ödül ve başarılarla öne çıkmaktadır.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Tasarım-sanat bilgilerini uygulama, temel mühendislik bilgilerini kullanabilme.
 • Ürünün tasarım-üretim-tüketim- pazarlama-kullanım süreçlerini yorumlayabilme.
 • Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir ürünü, sistemi, detayı, süreci tasarlayabilme.
 • Disiplinler arası ortak çalışabilme.
 • Tasarım problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme ve / veya çözümleyebilme.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
 • Etkin iletişim kurabilme.
 • Tasarım disiplininin yaşam döngüsü içindeki etkilerini anlama-yorumlama- öngörme yetkinliğine sahip olabilme.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme.
 • Çağın sorunlarını kavrayabilme ve sorgulayabilme.
 • Mesleki özgüvene sahip olabilme ve inisiyatif alabilme.
 • İki boyutluya da üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme.
 • Endüstriyel tasarım disiplini kapsamına giren farklı ölçeklerdeki tasarımları gerçekleştirebilme.
 • Endüstriyel tasarım sürecinde ekonomik koşulları ve piyasa yapılarını değerlendirebilme.
 • Tasarımın tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olma ve yorumlayabilme.
 • Görsel algı ve anlatım becerisine sahip olabilme.
 • Akılcı, soyut analiz ve sentez yapabilme.
 • Profesyonel hassasiyet bilincine sahip olabilme.
 • Endüstrinin beklentilerini karşılayabilecek güncel teknolojik bilgiye sahip olma ve kullanabilme.
 • Bilgisayar destekli programlara hâkim olma; ölçekli model üretme.

Programdan mezun olanlar, Endüstriyel Tasarımcı ünvanı almakta ve serbest tasarımcı olarak çalışabildikleri gibi, resmî ve özel kurumların Ar-Ge ve tasarım bölümleriyle tasarım stüdyoları gibi endüstriyel üretimin tasarım sürecine yönelik birçok alanda çalışabilmektedirler.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

: 0 222 335 05 80/2856 – 2858

: mimtas@eskisehir.edu.tr

: http://mtf.eskisehir.edu.tr