İçmimarlık

İçmimarlık Bölümü, 1991 yılında, çağdaş ve özgün iç mekân tasarımı eğitimi vermek amacıyla kurulmuştur. Bölümde 4 yıllık lisans eğitimiyle birlikte, yüksek lisans ve sanatta yeterlik düzeyinde eğitim verilmektedir. Dört yıllık eğitim verilen içmimarlık programında ders programı, iç mekan tasarımı odaklı; temel tasarım, teknik resim, proje, mobilya tasarımı, mobilya konstrüksiyon, yapı bilgisi, görsel anlatım teknikleri, malzeme, genel sanat ve tasarım tarihi gibi teorik, teknik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Bu dersler atölye çalışmalarıyla desteklenmektedir. Tüm derslerin içerik ve işlenişinde öğrencilerin bireysel yaratıcılığı ve derse katılımı motive edilmeye özen gösterilmektedir. İçmimarlık programının derslerinde mekâna yönelik farklı tasarım sorunları ele alınmaktadır. Mekân ve mekâna ait bilgi birikimiyle birlikte insanların kullanımına sunulan her türlü iç mekânların pratik, estetik ve sembolik işlevler açısından değerlendiren, mekân kültürü ve meslek sorumluluğu ile uygulamaya dönük çalışmalarla çözüm üreten bir eğitim sistemi benimsenmektedir. Böylece bilgisi, yaratıcılığı, eğitimi ve kültürüyle insana ait mekânları yaratma becerisine sahip içmimar adaylarını mezun etmeyi hedeflemektedir.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

  • İç mekânın yeniden düzenlenmesinde, yapımı tamamlanmış veya eski işlev dışında yeni bir işlev kazandırılacak binaların iç mekânlarında öngörülen yeni işlevi, kullanıcı gereksinim, istek ve beğenisine göre tasarlama becerisi.
  • İç mekâna ilişkin çizim ve dokümanları hazırlama becerisi.
  • İç mekânın tasarımında tasarım çözümlemesi yapmak, estetik bilgi, iç mekâna ilişkin yapı bilgisi ve malzeme konularında çözüm üretme becerisi.
  • Mekâna özgü mobilyaların elde edilen veriler doğrultusunda boyut ve kullanım verilerini saptayarak, özgün tasarım biçimleri ortaya çıkarma yetisi.

İŞ İMK NLARI

İç Mimarlık Bölümü mezunları; iç mimarlık, mimarlık ve tasarım ofislerinde, üniversitelerde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ya da bireysel olarak çalışabilirler.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
İçmimarlık Bölümü
İki Eylül Kampüsü 26555 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

: 0 222 321 35 50 /7227

: mimtas@eskisehir.edu.tr