Mimarlık

Mimarlık, insanın yaşamını sürdürebilmesi için gereksinim duyduğu fiziksel çevrenin içinde bulunulan coğrafya, tarihsel, kültürel ve sosyal değerlerle ilişkili olarak tasarlanması ve inşa edilmesi faaliyetlerinin tümünü kapsayan bir disiplindir. Mimarlardan, fiziksel çevrenin inşasını etkileyen estetik, kültürel, tarihsel, çevresel ve teknolojik parametreler nedeniyle tasarım sürecinde sanat, bilim ve sosyal alanlardan esinlenerek özgün ve yaratıcı tasarım yaklaşımları geliştirmesi beklenmektedir. Bu bakış açısıyla oluşturulan Mimarlık programı, Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) tarafından akredite edilmiş ilk ulusal mimarlık programıdır. Program, 2004 yılından bu yana dâhil olduğu ERASMUS+ öğrenci ve öğretim elemanı değişim programı dışında diğer uluslararası işbirliklerini güçlendirerek sürdürmektedir. 2009 yılından bu yana FARABİ öğrenci değişim programı aktif bir şekilde uygulanmaktadır. Konularında uzman ve yetkin öğretim elemanlarından oluşan güçlü eğitim kadrosu, mimarlık eğitimi için gerekli teknik altyapı ve mekânsal olanaklar, ulusal ve uluslararası mimarlık yükseköğretim birimleriyle yanı sıra yerel yönetimler ve meslek odaları ile kurulan eğitim işbirlikleri bölümde sürdürülen eğitimin tercih edilme nedeni olarak ifade edilebilir.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

  • Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
  • Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
  • Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.
  • İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder.
  • Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir.
  • Yaşadığı dönemin, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunları hakkında bilgi ve bilinç sahibidir.

İŞ İMK NLARI

Programdan mezun olanlar; serbest büro sahibi mimar olarak, özel sektör kuruluşlarında mimar olarak, yapı denetim firmalarında denetçi mimar olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediye gibi kamu kuruluşlarında proje ve kontrol mimarı olarak, özel sektör veya kamuya ait çeşitli kuruluşlarda restoratör mimar, şantiye mimarı ve proje planlama sorumlusu mimar olarak, devlet ve vakıf üniversitelerinde akademik personel olarak çalışabilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi >br> Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü
İki Eylül Kampüsü 26555 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

: 0 222 321 35 50 /6650

: mimtas@eskisehir.edu.tr