Bilgisayar Mühendisliği

Ülkemizde sanayinin ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak bilgisayar teknolojisi konusunda deneyimli ve nitelikli teknik personele gereksinim her geçen gün daha da artmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ülkemizin bu anlamda ihtiyacı olan güncel bilgi birikimine sahip bilgisayar mühendisleri yetiştirmek amacıyla 1993 yılında kurulmuş olup 2000- 2001 öğretim yılında lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Bölümde bu tarihten beri kaliteli eğitim anlayışından ödün vermeden, hem akademik kadrosunu hem de altyapısını bilgisayar teknolojilerindeki değişimlere ayak uyduracak şekilde geliştirmekte; bilgili, bilinçli, donanımlı ve etik değerlere önem veren Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmektedir. Lisans programının yanında yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. Programda öğretim dili İngilizcedir. Program süresi, 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı ve 4 yıl lisans programı olmak üzere toplam 5 yıldır. Bölüm, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsünde yer almaktadır ve 5000 m2’lik bir alana sahiptir. Program, MÜDEK (EUR-ACE ve International Engineering Alliance üyesi) tarafından ilki 30 Eylül 2009’da ve sonuncusu 30 Eylül 2014 tarihlerinde olmak üzere 2 kez 5 yıllığına akredite edilmiştir.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Matematik, fen ve bilgisayar mühendisliği konularında yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri, alanındaki problemlerin çözümü için kullanabilme.
 • Bilgisayar mühendisliği problemlerini uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme.
 • Bir sistemi, bileşeni veya süreci, gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında, modern yöntemler kullanarak tasarlama.
 • Bilgisayar mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde faydalanma.
 • Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama.
 • Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme.
 • Türkçe ve İngilizce olarak sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
 • Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibi olma.
 • Bilgisayar Mühendisliği çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri, hukuksal sonuçları ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma.

İŞ İMKANLARI

Programdan mezun olanlar; kamu ve özel sektörde sistem çözümleyici, sistem programcısı, uygulama programcısı, veri tabanı yöneticisi, veri iletişim uzmanı, bilgi sistemleri yöneticisi ve benzeri görevlerde çalışmaktadırlar. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin her alanda etkin bir şekilde uygulandığı günümüzde bu alanda iş gücü gereksinimi mevcuttur ve Bölüm bu ihtiyaca, yetiştirdiği nitelikli bilgisayar mühendisleriyle cevap vermektedir. Ayrıca program mezunları yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde lisansüstü eğitim ve akademik pozisyonlarda görev yapma imkânına da sahiptir. Program derslerinin tümünün İngilizce olması mezunların iş bulma, yurt dışı kariyer fırsatları ve meslek hayatlarında olumlu katkıları olan önemli bir faktörü oluşturmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
İki Eylül Kampüsü 26555 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

: 0 222 321 35 50/6550

: muhfak@eskisehir.edu.tr