Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ilk olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde 1980 yılında kurulmuştur. Ancak bu fakültenin 1993 yılı Ağustos ayında Osmangazi Üniversitesine geçmesiyle birlikte, Anadolu Üniversitesinde yeni bir Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve bu fakülte içinde yeni bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. Bölümde lisans eğitimine 1997-1998 ve yüksek lisans eğitimine ise 1994-1995 öğretim yılında başlanmıştır. Lisans ve yüksek lisans programlarının öğretim dili İngilizcedir. Lisans programı, MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) akreditasyonuna sahiptir. Programda mükemmel bir mühendislik eğitimini sağlayacak şekilde düzenlenmiş zengin bir ders programı uygulanmakta olup, öğrencilerin son sınıfta; Kontrol ve Kumanda Sistemleri, İşaret İşleme, Sayısal Sistemler (Bilgisayar), Güç Sistemleri, Haberleşme ve Elektronik gibi 6 uzmanlaşma alanından birinde uzmanlaşması sağlanmaktadır. Bölümde eğitim ve araştırma amaçlı olarak kullanılan; Güç Sistemleri, Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Laboratuvarı, Elektrik Devreleri, Elektronik ve Sayısal Sistemler Laboratuvarı, Mikroişlemciler Laboratuvarı, Kontrol Sistemleri Laboratuvarı, İleri Kontrol Sistemleri ve Robotik Laboratuvarı, Sayısal Sinyal İşleme Laboratuvarı, Haberleşme Laboratuvarı, FPGA Laboratuvarı, Mikro- Nano Sistemler Laboratuvarı, Optoelektronik Laboratuvarı ve İleri Sinyal İşleme Araştırma Laboratuvarı bulunmaktadır.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Matematik, fen ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve ilgili alanlarda karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; çağın sorunları hakkında bilgi ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

İŞ İMKANLARI

Program mezunları; elektrik üretim, enerji, elektronik, yazılım (bilişim), havacılık ve telekomünikasyon vb. alanlarda çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilmektedir. Mezunların önemli bir kısmı da lisansüstü eğitimlerine devam ederek yüksek lisans ve doktora derecelerini almakta; üniversitelerde ve araştırma kuruluşlarında akademik çalışmalar yürütmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
İki Eylül Kampüsü 26555 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

: 0 222 321 35 50/6450

: muhfak@eskisehir.edu.tr

: https://www.instagram.com/estu.eee/

: https://www.linkedin.com/groups/4976365/