Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Bölümü, ilk olarak 1975 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde kurulmuş ve 1981 yılında Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlı bir bölüm olarak eğitimine devam etmiştir. 1993 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesine geçmesi ile Anadolu Üniversitesi’nde yeni bir Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve bu fakülte bünyesinde yeni bir Endüstri Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. Bu bölüm ilk öğrencilerini 2002-2003 öğretim yılında alarak eğitime başlamıştır. 2012 yılında Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiş olan lisans programı çağın gereklerini yerine getirecek şekilde her geçen gün güncellenmekte ve geliştirilmektedir. MÜDEK akreditasyonuna sahip olan programından mezun olan öğrenciler, Avrupa mühendislik eğitimi etiketine sahip olacaklardır.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Matematik, fen bilimleri ve endüstri mühendisliği ile ilgili konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
 • Endüstri Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • Türkçe ve/veya İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
 • Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda hakkındaki farkındalık.
 • İş dünyası ile araştırma ve uygulama alanlarında işbirliği kurma becerisi.
 • Bir kurumsal kaynak planlaması yazılımı kullanabilme ve/veya finansal yönetimde sayısal yöntemleri uygulama becerisi

İŞ İMKANLARI

Program mezunları; üretim, finans, sağlık, bankacılık, ulaştırma, lojistik, inşaat, elektronik, eğitim, gıda, pazarlama ve sigortacılık gibi çok çeşitli sektörlerde ve çok geniş bir yelpazede iş bulabilme imkânlarına sahiptir. Bu sektörlerde araştırma geliştirme (Ar-Ge), finans, muhasebe/mali işler, üretim akış hattı/imalat atölyesi, kalite kontrol/kalite yönetim sistemleri, satış/pazarlama, bilgi işlem, insan kaynakları, müşteri ilişkileri, üretim/hizmet planlama, bakım planlama, eğitim, danışmanlık, lojistik/sevkiyat, satın alma/malzeme tedarik ve depolama gibi alanlarda çalışabilmektedirler.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
İki Eylül Kampüsü 26555 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

: 0 222 321 35 50/6431

: muhfak@eskisehir.edu.tr

: http://endustri.eskisehir.edu.tr

: https://www.instagram.com/estu_ie/