İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1998 yılında kurulmuş ve programa, 1999- 2000 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaya başlanmıştır. Bölümde ilk yıl, diğer mühendislik bölümleriyle birlikte fizik, kimya ve matematik gibi temel dersler; daha sonraki yıllarda ise yapı, geoteknik, hidrolik, ulaştırma ve mekanik dallarına yönelik temel dersler laboratuvar çalışmalarıyla birlikte verilmektedir. İnşaat Mühendisliği Bölümünde çağdaş eğitimin en önemli araçlarından olan modern araç ve gereçlerle donatılmış yapı, geoteknik, hidrolik ve ulaştırma laboratuvarları bulunmaktadır. Ayrıca bilgisayar destekli tasarım laboratuvarı da öğrencilere tasarımda büyük destek ve kolaylık sağlamaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümünde; her türlü bina tasarımı, otoyol, havaalanı, demiryolu, tünel ve liman tasarımı, baraj, gölet ve sulama kanal tasarımı, köprü tasarımı ve mühendislik yapılarının altyapı incelemesi ile ilgili temel bilgi ve becerilerinin verilmesi amaçlanmaktadır.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Temel matematik ve fen bilimleri ile temel mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanma becerisi.
 • Temel mühendislik ve inşaat mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisi.
 • İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde karmaşık bir sistemi, parçayı ya da süreci gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlama becerisi, bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • İnşaat mühendisliği uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı paket programları etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • İnşaat Mühendisliği ve temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisi.
 • Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
 • Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
 • Türkçe ve İngilizce etkin iletişim kurma ve kendini ifade etme becerisi, verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahip olma becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Mühendislik yaklaşımlarındaki mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi işyeri uygulamaları hakkında bilgi ve farkındalık; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık; insana ve doğaya duyarlı mühendislik çözümleri üretme becerisi.
 • İnşaat Mühendisliği çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

İŞ İMKANLARI

Programdan mezun olanlar alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi; Devlet Su İşleri, Karayolları, TCDD, Belediyeler, Üniversiteler, Proje Büroları, Yurt İçi/Yurt Dışı Şantiyeler gibi kurum ve kuruluşlarda şantiye mühendisi olarak çalışabilmektedirler.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
İki Eylül Kampüsü 26555 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

: 0 222 321 35 50 /6600

: muhfak@eskisehir.edu.tr

: https://www.instagram.com/estuinsaatmuh/

: https://www.linkedin.com/groups/7465685/