Fizik Bölümü

1993 yılında kurulan Fizik Bölümü, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsünde bulunmaktadır. Fizik Bölümü; Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Matematiksel Fizik ve Katıhal Fiziği olmak üzere 5 anabilim dalından oluşmaktadır. Programda verilmekte olan dersler, temel fizik bilgilerini içerecek şekilde ve sözü geçen beş anabilim dalı kapsamında oluşturulmuştur. Başarılı öğrencilerin ikinci anadal ve yandal yapabilme imkânlarının yanında, Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programlarından da yararlanma olanakları vardır. Fizik Bölümünde 13 araştırma ve 7 lisans laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar öğrencilerin derslere ilişkin pratik uygulamalar yapabilmelerine imkân sağlamasının yanında, sahip oldukları yetkin altyapı ve güncel teknolojik donanımlar sayesinde, farklı nitelikte ileri araştırma çalışmalarının yapılabilmesine dinamik zeminler hazırlamaktadır. Bölümümüzdeki Araştırma Laboratuvarlarında SANTEZ, TUBİTAK, BOREN, Kalkınma Bakanlığı ve üniversitelerin bilimsel araştırma projeleri gibi birçok proje başarıyla devam etmektedir. Bölümümüzdeki zorunlu staj uygulaması ile öğrencilerin mezuniyet sonrası staj yaptıkları kurumlarda iş bulma imkânı bulunmaktadır. Programda zorunlu ders kapsamında olan Fizik Projesi dersine ait bitirme projeleri her yıl geleneksel olarak bir sempozyum havasında poster şeklinde sunulmaktadır. Program, FEDEK tarafından (2 nci çevrim) 2023’e kadar yıl süreyle akredite edilmiştir.

TEMEL PROGRAM KAZANIMLARI

 • Fiziğin temel kavram, ilke, yasa ve teorilerini anlama ve ilişkilendirebilme.
 • Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
 • Alanı ile ilgili problemleri tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözme becerisine sahip olma.
 • Fizik bilgisini kullanarak doğa olaylarına akılcı ve bilimsel açıklamalar getirebilme.
 • Uygulamada gerekli olan teknik ve modern araçları kullanabilme.
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitaplarını, uygulama araç gereçlerini ve diğer bilimsel kaynakları izleyip kullanabilme.
 • Fizik ve teknolojiyi birbiriyle ilişkilendirip bu ilişkileri analiz edebilme ve yorumlama.
 • Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü, yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edebilecek iletişim becerilerine sahip olma.
 • Bireysel sorumluluk alma ve takım olarak çalışabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olma ve bilişim ve iletişim teknolojilerini yerinde ve yeterli düzeyde kullanabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler önerebilme ve etkinlikler düzenleyebilme.
 • Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olarak bu etik değerlere uygun davranma.

İŞ İMKANLARI

Fizik programından mezun olanlar, çeşitli kurum ve kuruluşların Ar-Ge bölümlerinde, modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarında araştırmacı olarak çalışabildikleri gibi akademik ortamda yüksek lisans ve doktora programlarına da devam edebilirler. Bunun yanı sıra alacakları sertifikalarla kamu, özel sektör ve vakıf okullarında fizik öğretmeni olarak da yararlı ve üretken hizmet verebilmektedirler. Programda bulunan zorunlu staj uygulaması sayesinde öğrencilerin mezuniyet sonrası staj yaptıkları özel veya kamu kuruluşlarında çalışma fırsatı yakayabilmektedirler. Mezunlar, iş güvenliği alanında sertifika almaları durumunda çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında iş güvenliği uzmanı olarak da çalışabilmektedirler. Ayrıca program mezunlarının medikal fizik alanında yüksek lisans programını tamamlamaları hâlinde, sağlık kuruluşlarında uzman olarak çalışabilme imkânları da bulunmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi Fizik Bölümü
Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı/ESKİŞEHİR


: 0222-3350580-4751

: fizikbl@eskisehir.edu.tr

: fenfak@eskisehir.edu.tr

: https://www.instagram.com/estuphysics/