Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği Bölümü; çalışma alanının tüm teorik ve pratik öğretilerini kapsamayı ve öğrencilerini, hammaddeleri veya kimyasalları daha faydalı veya değerli maddelere dönüştürme bilgisi yanında, büyük miktarlarda üretim için gerekli tasarım ve uygulama, laboratuvar uygulaması, endüstriyel, teknolojik ve çevresel problemleri çözme becerileriyle donatmayı amaçlamaktadır. Kimya Mühendisliğinin başlangıcı petrol rafinasyonu ve petrokimya alanına dayanmakla birlikte gıda ve içecek, ilaç, kâğıt, plastik, su arıtımı, elektrik üretimi, metal, tekstil, yarı-iletkenler, parfüm ve kozmetik, deterjan, boya, gübre ve çimento gibi geniş endüstri dallarında da uygulama alanları bulunmaktadır. Bölümün kuruluş tarihi 1968’dir. Anadolu Üniversitesinin 1993 yılındaki bölünmesiyle Kimya Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmangazi Üniversitesine geçmiş ve Anadolu Üniversitesinde 1997 yılında yeni bir Kimya Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. Programa sonraki yıllarda öğrenci alınmaya başlanmıştır. Öğretim dili %30 İngilizce’dir. Bölümün eğitim politikası günümüz kimya mühendisliği alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek laboratuvar uygulamaları desteği ile profesyonel eğitim sağlamaktır. Bu amaçla Kimya Mühendisliği lisans programı öğrencilerine, yeterli derecede teorik bilgi sağlayıcı, deneysel becerileri geliştirici ve kimyasal süreç ve teknolojilerinin tasarım ve uygulamalarına yönelik dersler sunmaktadır. Bölüm çeşitli uluslararası üniversiteler ile işbirliği içindedir. Bölümün laboratuvarları öğrenci eğitimi amaçlı modern cihaz ve imkânlara sahiptir.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanabilme becerisi.
 • Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.).
 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
 • Türkçe ve İngilizce ile etkin iletişim kurma becerisi.
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci.
 • Çağın sorunları hakkında bilgili; mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

İŞ İMKANLARI

Program mezunları; petrol rafinasyonu, petrokimya, gıda ve içecek, ilaç, kâğıt, plastik, su arıtımı, elektrik üretimi, tekstil, yarı-iletkenler, parfüm ve kozmetik, deterjan, boya, gübre, seramik ve çimento gibi pek çok endüstride ve üniversitelerde istihdam edilebilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
İki Eylül Kampüsü 26555 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

: 0 222 321 35 50 /6500

: muhfak@eskisehir.edu.tr

: https://twitter.com/estukimmuh

: https://www.instagram.com/estu.kimyamuhbolumu/

: https://bit.ly/2Cuzb3O