Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği programı, öğrencilerin, endüstride ve insanların günlük yaşantısında kullanılan makinelerin tasarımı, yapımı, işletimi, ve performans tasarımı için gerekli olan fizik, kimya, matematik ve mühendislik prensipleri ağırlıklı olmak üzere bütün makine mühendisliği konularında yetkin hâle gelmesini amaçlamaktadır. Program; mekanik, dinamik, termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, malzeme bilimi, bilgisayar destekli modelleme, tasarım ve otomasyon gibi başlıca mühendislik konularında bilgi sahibi ve gerektiğinde bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış, analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi edinir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisine sahip olur.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini, çağın teknolojik sorunlarını ve geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunlarını saptar, tanımlar ve çözer. Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olur.
 • Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan, teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları seçer; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur.
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya makine mühendisliğine özgü‒ araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
 • Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, teknoloji uygulamalarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olur.
 • Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
 • Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir.
 • Proje planlar, uygular ve yönetir. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibidir.
 • Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada etkin kullanır.
 • Güncel teknolojiyi ve gelişmiş yazılımları alanda kullanma becerisine sahip olur.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

İŞ İMKANLARI

Program mezunları; her türlü araştırma ve geliştirme merkezinde, yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör sanayi kuruluşları ile Ar-Ge kuruluşlarında iş bulabilmektedirler. Bu meslek, mezunların kendi işlerini kurabilmeleri için de uygundur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
İki Eylül Kampüsü 26555 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

: 0 222 321 35 50/6431

: muhfak@eskisehir.edu.tr

: https://twitter.com/estu_makine

: https://www.instagram.com/estu_makine/

: https://bit.ly/2ZlMrkj