Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, ülkemizde ilk kurulan bölüm olup ülkemizdeki en önde gelen araştırma altyapısına sahip laboratuvarlarıyla ihtiyaç duyan kamu ve özel kuruluşlara mezunlar vererek ve araştırmacı yetiştirerek hizmet vermektedir. Program öğretim dili İngilizce olup öğrenim süresi 1 yıllık İngilizce hazırlık dönemi hariç 4 yıldır. Bölüm öğretim programı, MÜDEK (EUR- ACE ve International Engineering Alliance üyesi) tarafından ilki 30 Eylül 2009’da ve sonuncusu 30 Eylül 2014 tarihlerinde olmak üzere 2 kez 5 yıllığına akredite edilmiştir. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği; seramik, metal, polimer ve kompozit malzemelerin çalışıldığı disiplinlerarası bir bilim dalı olup fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra kimya ve makine mühendislikleri ile de güçlü bir ilişkiye sahiptir. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programında önerilmekte olan derslerde mikro yapı- özellik-üretim süreci-performans ilişkisi ve kullanım sırasında malzeme davranışını etkileyen faktörler üzerinde özellikle durulmaktadır. Günümüzün ve geleceğin önemli teknolojileri olan nanoteknoloji, biyoteknoloji ve bilişim teknolojileri alanında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği geniş bir paya sahiptir. Programın öğretim dilinin İngilizce olması ve MÜDEK akreditasyonu sayesinde çok sayıda mezunun yurt dışında lisansüstü öğretim şansı yakalayabilmektedir.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Matematik, fen ve kendi dalları ile ilgili ve mühendislik konularında yeterli bilgiye sahip olma ve edindiği bilgileri uygulama becerisi.
 • Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Gerçekçi kısıtları ve koşulları göz önünde bulundurarak istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi.
 • Kendi disiplininde ve çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi.
 • Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
 • Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitime sahip olma.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma.
 • Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları seçme ve kullanma becerisi.
 • Proje tabanlı çalışma kültürünü benimsemiş mezunlar yetiştirmek.

İŞ İMK NLARI

Program mezunları; her türlü araştırma ve geliştirme merkezinde, yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör sanayi kuruluşları ile Ar-Ge kuruluşlarında iş bulabilmektedirler. Bu meslek, mezunların kendi işlerini kurabilmeleri kurmalar için de uygundur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
İki Eylül Kampüsü 26555 Tepebaşı/ESKİŞEHİR


: 0 222 321 35 50/6350

: matse@eskisehir.edu.tr

: muhfak@eskisehir.edu.tr

: https://twitter.com/AnadoluMatSE

: https://www.instagram.com/eskisehirmatse/

: https://www.linkedin.com/groups/4813484