Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği; eğitim bilimleri, spor psikolojisi, kinesiyoloji, biyomekanik, spor fizyolojisi, motor öğrenme, motor beceri ve antrenman bilimi gibi konuları içeren disiplinlerarası bir alandır. Bölüm, programdan öğrencilerin mesleki bilgilerinin yanında, nitelikli, araştırıcı, problemlere kısa sürede doğru çözümler bulabilen, bilimsel ve teknik gelişmeleri takip edebilen, çağdaş, üretken ve donanımlı bireyler olarak mezun olmalarını amaçlamaktadır. Bu programdan mezun olan öğretmen adayları; bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olabilmektedir. Süreçte öğretmen adayı bireyler, bilginin aktarımını gerçekleştirme sürecinde teknoloji, uygun araç-gereç ve kaynakları kullanımı öğrenmektedir. Program mezunları gelecekteki öğrencilerinin sağlıklı beslenme, ilkyardım ve müsabakalara katılım gibi süreçlerinde yanında olabilmeleri konusunda eğitim almaları sağlanmaktadır.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Beden Eğitimi öğretimine uygun planlama yapabilme becerisi.
 • Beden Eğitimi öğretimine uygun öğrenme ortamları düzenleyebilme becerisi.
 • Beden Eğitimi öğretiminin amaçlarının gerçekleştirilmesi sürecinde teknolojik kaynakları kullanabilme.
 • Beden Eğitimi öğretim sürecine uygun araç-gereç ve kaynakları kullanabilme.
 • Okul takım çalışmalarını planlayabilme.
 • Beden Eğitimi öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan ve özel gereksinimli öğrencilere yönelik planlamalar yapabilme becerisi.
 • Beden Eğitimi dersine katılan öğrencilerin temel ve özelleşmiş hareket bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
 • Beden Eğitimi dersini alan öğrencilerde düzenli fiziksel etkinlik ve sağlıklı yaşam bilinci oluşturabilme.
 • Öğrencilerin müsabakalara katılımını ve çalışmalarının yürütülmesini sağlayabilme becerisi.
 • Öğrencileri sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirebilme.
 • Spor sakatlanmalarında ilk yardım kurallarını uygulayabilme becerisi
 • Doğayı tanıma ve çevreyi koruma bilinci oluşturabilme.
 • Öğrencilere spor ve spor organizasyonları bilinci ve sevgisi kazandırabilme becerisi
 • Beden Eğitimi dersi öğretiminde eğitsel oyunları etkili kullanabilme.
 • Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleyebilme.
 • Ulusal bayramlarda ve özel günlerde sportif etkinlikler yapabilme.
 • Beden Eğitimi dersine yönelik yapacağı ölçme ve değerlendirme uygulamalarının amaçlarını belirleyebilme.
 • Ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanabilme becerisi.
 • Öğrencilerin bedensel gelişimlerini belirleyebilmeye yönelik yapılan ölçme sonuçlarını yorumlama ve geri bildirim sağlayabilme.
 • Ulusal bayram ve törenlerin yönetim ve organizasyonunu yapabilme becerisi.
 • Beden Eğitimi dersi öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme.
 • Mesleki gelişimine yönelik uygulamalarda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme.
 • Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Beden eğitimi ve spor alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

İŞ İMKANLARI

Program mezunlarının çoğu, resmî ve özel okullarda beden eğitimi öğretmenliği yapmaktadır. Diğer mezunlar ise çeşitli fakültelerde akademisyen olarak çalışabilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
İki Eylül Kampüsü 26555 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
0222 321 3550/6723

: sbf@eskisehir.edu.tr