İstatistik Bölümü

İstatistik Bölümü 1993-1994 yılında açılmış olup, şu ana kadar düzenli olarak her öğretim yılında öğrenci almıştır. İstatistik Bölümü, örgün öğretimle eğitim yapmaktadır. Normal öğretim süresi 4 yıl olmakla birlikte İngilizce hazırlık sınıfı zorunludur. Ancak Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, hazırlık sınıfından muaf tutulmaktadır. Her öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşmakla birlikte gerektiği durumlarda yaz okulu da açılmaktadır. Öğrenci programda en az %30 İngilizce ders almak zorundadır. Bu uygulamanın amacı, öğrencilerin İstatistik eğitimini anadilde daha anlaşılır ve kapsamlı biçimde öğrenmelerinin yanı sıra İngilizce kaynakları takip edebilmelerini, izleyebilmelerini, İstatistik konularını araştırabilmelerini, teknik terimleri öğrenmelerini ve uluslararası iş yapabilme yeterliliğine kavuşmalarını sağlamaktır. İstatistiğin teorik alanının yanı sıra, uygulama alanları da göz önünde bulundurulduğunda, bilgisayar kullanımı, İstatistik Bölümü için oldukça önemlidir. Bu nedenle, ders programında bilgisayar programlama ve bazı paket program kullanmaya ilişkin çeşitli dersler de yer almaktadır. Böylelikle İstatistik programını tamamlamış bir öğrencinin teorik ve uygulamalı istatistik bilgisinin yanı sıra, bilgisayar kullanımına yönelik kazanımları elde etmesi de amaçlanmaktadır. Program FEDEK tarafından (2 nci çevrim) 2023’e kadar yıl süreyle akredite edilmiştir.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

  • Teorik ve uygulamalı istatistik bilgilerinin verilmesiyle problemleri araştırma, analiz etme ve yorumlama.
  • İstatistik biliminin toplum hayatındaki önemini kavrama.
  • İstatistik biliminin farklı disiplinlerde önemi ve yeri hakkında bilinçlenme.
  • İş hayatında mesleki ve etik ilkelere uyma bilinci kazanma.
  • “Yaşam boyu öğrenme” bilinci ile İstatistik Bilimindeki yenilikleri takip etme.
  • Bilgisayar kullanımı, bilgisayar programlama ve paket program kullanma becerisi kazanma.

İŞ İMKANLARI

İstatistikçi kamu kurumu ve özel kuruluşlarda; planlama, üretim safhasında kalite ve süreç denetiminde; kamuoyu ile ilgili nüfus, sağlık, sosyal veya ekonomik herhangi bir araştırmanın yapılmasında görev yapmaktadır. İstatistikçiler, özel sektörün karar alma ve araştırma alanlarında, kamu sektörünün ise Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye, Sağlık, Milli Savunma, Adalet, Bayındırlık ve İskân, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Milli Eğitim, Tarım Orman ve Köy İşleri ve Turizm gibi bakanlıklarda, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Genel Kurmay Başkanlığına bağlı kuvvet komutanlıklarında, Sosyal Güvenlik Kurumunda, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, ÖSYM, PTT Genel Müdürlüğü, Sayıştay, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası, TCDD, TEAŞ, TEDAŞ, THY, TRT gibi kurumlarında; Belediyelerde; İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında; Aselsan’da; Turizm, Sigortacılık, Reklamcılık, Bankacılık ve Finans, Bilgisayar Yazılım Şirketlerinde, Bilgi İşlem Merkezlerinde, Araştırma Şirketlerinde, Spor Kulüplerinde, Gazetelerde, Televizyon Kanallarında ve daha birçok alanda hizmet üreten sektörlerde iş bulma olanaklarına sahiptir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi İstatistik Bölümü
Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

: 0 222 321 35 50 /4680

: fenfak@eskisehir.edu.tr

: https://www.instagram.com/estu_stat/