Kimya Bölümü

Kimya bilimi, biyoloji, fizik ve eczacılık gibi farklı dalları ile iletişim hâlinde olan ve teknolojik süreçte polimerik materyaller, kataliz, organik ve inorganik sentez gibi farklı uygulamaların disiplinler arası bir alanıdır. Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya, Biyokimya ve Fizikokimya olmak üzere 5 anabilim dalı vardır ve verilmekte olan dersler temel kimya bilgilerini kapsayacak şekilde ve sözü geçen 5 anabilim dalı göz önüne alınarak ileri düzeyde oluşturulmuştur. Bölüm 1993 yılında kurulmuş ve Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsünde yer almaktadır. Araştırma Laboratuvarları, TÜBİTAK, BOREN, Kalkınma Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesinden alınan (BAP) projelerle bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde cihazlarla donatılmıştır. Kimya Programı, FEDEK tarafından (2 nci çevrim) 2023’e kadar yıl süreyle akredite edilmiştir. Programda %30 İngilizce eğitim verilmektedir. Bu nedenle hazırlık sınıfına devam edilmesi ve başarıyla geçilmesi birinci sınıfa başlamak için zorunludur. Ayrıca bölümde University at Albany, SUNY ile ortaklaşa yürütülen çift diploma programına sahip %100 İngilizce eğitim veren bir program da bulunmaktadır. Bu programda öğrenciler; lisans eğitiminin ilk 2 yılını Türkiye’de, son 2 yılını da Amerika’da sürdürmektedir.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

  • Kimya sektöründe (devlet kurumları, endüstri, üniversiteler vb.) uygulama ve araştırma alanlarında kariyerinde başarılı olabilme.
  • Yeni fikirlere açık olma.
  • Etik kurallara uygun çalışma yapabilme.
  • Alanında karşılaşılan problemleri bireysel ya da takım çalışması ile aşabilme.
  • Çevreye duyarlı, girişimci ve sorumluluk sahibi olma.
  • Yaşam boyu eğitim ve öğretimin önemini kavrama.
  • Her türlü ortamdan bilgi sağlama ve paylaşabilme.
  • Sürekli gelişmelere açık olma ve kimya ile ilgili gelişmeleri izleyip iş ortamına uygulayabilme.
  • Kimya alanında elde ettiği bilgi ve beceriler ile anahtar temel bilgi üreterek bu bilgileri ülkenin ve insanlığın refahı için kullanabilme.
  • Ülkenin bilimsel, teknolojik ve ekonomik anlamda kalkınmasına katkıda bulunma.

İŞ İMKANLARI

Mezunlar; üniversiteler, araştırma enstitüleri veya tarımsal, çevresel, gıda, tıbbi, ilaç ve biyoteknolojik şirketlerde araştırmacı olarak; hastanelerin laboratuvarlarında bilim adamı ve teknik eleman çalışabilmektedir. Kimya sektörünün (Kimya sektörü, temizlik ürünleri, boya, kozmetik ürünleri ve ilaçlar gibi tüketim mallarının yanı sıra tarım sektörü için gübreler ve tarım ilaçları, kimya endüstrisinin de dâhil olduğu imalat endüstrisinin ihtiyaç duyduğu organik ve inorganik kimyasallar, boyalar, laboratuvar kimyasalları, termoplastikler ve benzeri ürünler) tüm alanlarında iş bulma olanağı bulunmaktadır. Ayrıca Çevre Kanunu ve bu kanunun ilgili maddelerine göre çıkarılan “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik”e göre; ilgili işletmelerde ve bu alanda görevlendirilmiş danışmanlık firmalarında çevre görevlisi olarak iş bulabilmektedirler. 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”na göre gıda üreten iş yerleri ile gıdayla temas eden malzeme üreten işyerlerinde, üretim sorumlusu ve istihdamı zorunlu personel olarak; “Kozmetik Kanunu”nun 7. maddesine dayanılarak çıkarılan “Kozmetik Yönetmeliği”ne göre kozmetik sektöründe üretim, laboratuvar personeli, sorumlusu ve sorumlu teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, İş Güvenliği Uzmanı olarak, ayrıca “Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkındaki Tebliğ”e göre, madeni yağ üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü tesislerde üretim, analiz personeli veya sorumlu müdür olarak çalışabilmektedirler.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

: 0 222 321 35 50 /4823

: fenfak@eskisehir.edu.tr

: https://www.instagram.com/estuchemistry/