Hava Trafik Kontrol

Hava Trafik Kontrol Bölümü hem eğitim hem de araştırma-geliştirme olanakları ile yüksek teknoloji imkânına sahip aynı zamanda kendi- kendine eğitim olanağı da sağlayan ses tanıma teknolojisi ile donatılmış radar ve meydan kontrol simülatörüne sahiptir. Radar simülatöründe 12 çalışma pozisyonu vardır. Meydan kontrol simülatöründe ise 360 derece görüntü imkânı, 10 adet tavan projektörü ile sağlanmaktadır. Meydan kontrol simülatöründe ülkemizin altı adet büyük havaalanı ve bir adet jenerik hava alanı yüklü ve simülasyona hazır durumdadır. Her iki simülatör ortamı öğrencilerimizin öğretim verimliliğini oldukça artırmakta aynı zamanda farklı hava trafik yönetim problemlerinin araştırılmasına olanak sağlamaktadır. Hava sahası planlaması ve tasarımında kullanılan PANS-OPS laboratuvarında ise öğrenciler hem teorik hem de deneysel çalışma fırsatı bulmaktadır. Hava trafik kontrolörü adaylarının Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatınca saptanmış ve ülkemiz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından da kabul edilmiş Level 4 olarak belirlenmiş düzeyde İngilizce bilmeleri gereklidir. Bundan dolayı öğretim sürecinin başında öğrencilere zorunlu olmayan hazırlık sınıfında bir yıl süreyle dil eğitimi almaları tavsiye edilmektedir. Programda öğrencilere günümüz teknolojilerinden yararlanılarak havacılığın temel bilgilerini, hava trafik kontrol yöntemlerini öğretmek, deneysel ve teorik olarak takım çalışması yaparak araştırma ve problem çözme yeteneği kazandırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca II. yarıyılın sonunda 10 işgünü süreli sanal pilot stajlarında öğrencilerin simülatör ortamına alışmaları sağlanmaktadır. VI. yarıyılın sonunda yer alan ünite stajları ise 30 işgünü süreli olup bu stajın ülkemizin yoğun hava trafiğine sahip havaalanlarında yapılma zorunluluğu bulunmaktadır. Programa öğrenci kabulü; her yıl için belirlenen “Temel Yeterlik Testi (TYT)”den “Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)” eklenmeden en az 280 ve üzeri puan alan ve hava trafik kontrolörü olabilmek için gerekli sağlık ve yaş koşullarını yerine getirerek başvuran adayların “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu şekilde programa, 15 öğrenci kabul edilmektedir. Öğretim süreci büyük ölçüde hava trafik kontrolörlüğü için gerekli olan temel altyapı dersleri, teorik dersler ve bu teorik derslerin hava trafik kontrol simülatörlerinde uygulamasından oluşmaktadır. Verilen eğitim aynı zamanda hava trafik gecikmeleri, kapasite problemleri, uçak yörünge tahmini- çarpışmaların önlenmesi gibi trafik sistemi problemlerinin çözümlenebilmesi için gerekli bilimsel altyapıyı da sağlamaktadır. Program kapsamında derslerin önemli bir kısmı meydan kontrol ve radar kontrol simülatörlerinde, her bir öğretim elemanına 3 öğrenci düşecek şekilde bire-bir olarak yapılmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için son sınıfta “Hava Trafik Yönetimi için Geliştirme Uygulamaları” ve “Hava Trafik Kontrol ve Operasyonlarının Simülasyonu” derslerini alarak, burada hazırlayacakları projeleri tamamlamaları, sonrasında ise hazırladıkları projeleri hem poster olarak hem de jüri önünde sunmaları gerekmektedir.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Matematik ve fen bilimlerdeki bilgilerini uygulama yeteneği
 • Veri analizi ve yorumlama yeteneği.
 • Disiplinlerarası ekiplerle çalışma yeteneği.
 • Mesleki ve etik sorumluluklarını anlama.
 • Yazılı ve sözlü iletişimi verimli kullanma yeteneği.
 • Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olma ve uygulama.
 • Güncel sorunlardan haberdar olma.
 • Mesleki uygulamalarda gerekli modern teknoloji ve teknikleri kullanabilme yeteneği.
 • Ulusal ve uluslararası havacılık çevresini anlama.
 • Problemlerin tanımı ve çözümünde uygun teknikleri uygulama yeteneği.
 • İş sürdürülebilirliği bilgisini havacılığın sorunlarına uygulama.
 • Uçak tasarımı, performansı ve işletme karakteristiklerini bilme.
 • Ulusal ve uluslararası havacılık hukuku ve düzenlemelerini bilme.
 • Havaalanları, hava sahası ve hava trafik kontrolü bilme.
 • Meteoroloji ve çevre konularını bilme.
 • Havacılık emniyeti ve insan faktörlerini bilme.
 • Havacılık mesleğinin özelliklerini, sertifikasyon, lisanslar ve kariyer planlamasını bilme.
 • Meydan kontrol operasyonlarını yönetebilme yeteneği.
 • Radarlı operasyonları yönetebilme yeteneği.
 • Radarsız operasyonları yönetebilme yeteneği.
 • ATFCM ve ASM fonksiyonlarını bilir.
 • Ulusal düzenlemeleri, ATC sistemini ve yayınlarını bilir.
 • İngilizce dilini en az Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Seviye 4 düzeyinde bilir.

İŞ İMKANLARI

Bölüm mezunları ülkemizin hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) hava trafik kontrol ünitelerinde görev almaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Hava Trafik Kontrol Bölümü
İki Eylül Kampüsü 26555 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

: 0 222 321 35 50/6910

: hubf@eskisehir.edu.tr