Havacılık Elektrik ve Elektroniği

Program; havacılık sektörüne, uluslararası standartlarda, nitelikli bakım ve onarım personeli yetiştirmektedir. Havacılık Elektrik ve Elektroniği Programında Avrupa Birliği standartları “SHY/JAR-66 Havaaracı Bakım Personeli Yönetmeliği” ve “SHY/JAR- 147 Havaaracı Bakım Eğitim Kuruluşları Yönetmeliği” gerekliliklerine uygun eğitim verilmektedir. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün SHY Part- 147 Havaaracı Bakım Eğitim Yetkisine sahiptir. Öğrenciler kuramsal derslerin yanı sıra avionik, yüksek frekans, otomatik kontrol, mikroişlemciler, bilgisayar, temel elektrik elektronik, elektrik makinaları, haberleşme sistemleri laboratuvarları ve Fakülte bünyesindeki JAR-145 onaylı bakım tesislerinde uygulamaya yönelik eğitim almaktadır. Programa, Alan Yeterlik Testi (AYT) sonucuna göre öğrenci alınmaktadır. Programda bir yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık sonrası 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Zorunlu staj süresi 60 işgünüdür.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Havacılık operasyonlarının içinde bulunduğu hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahip olma.
 • Alanı ile ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme.
 • Alanı ile ilgili güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanındaki bakım uygulamaları için gerekli olan teknik araçları seçme ve kullanma.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından belirlenen yönerge ve/veya üretici talimatları doğrultusunda uygulama.
 • Alanı ile ilgili bakım kapsamlı ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütme.
 • Çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışma ve sorumluluk alma.
 • Alanı ile ilgili problemler üzerinde bağımsız çalışabilme.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle hava yolu ulaştırması konusunda, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme, alanında edindiği bilgileri/becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirme.
 • Gerek kuramsal gerek uygulamalı alanlarda ulusal ve uluslararası havacılık çevrelerinde bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışma.
 • Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla etkin iletişim kurma ve sorunlara çözüm önerileri geliştirme, düşüncelerini yazılı /sözlü olarak nicel/nitel verilerle destekleyerek paylaşma.
 • Türkçe ve İngilizceyi sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde kullanma.
 • Bilgiye erişme ve bu amaçla kaynak araştırması yapma, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanma.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
 • Hava ulaştırma sektöründeki işletmelerin yönetimi, iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği ve bakım uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilince sahip olma.
 • Alanı ile ilgili kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuma, anlama ve hazırlama.
 • Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanları arşivleme ve güncel olarak takip etme.

İŞ İMKANLARI

Program mezunları; Türk Hava Yolları A.O., Türk Hava Kuvvetleri Hava İkmal Bakım Merkezleri, özel havayolu işletmeleri, hava aracı bakım merkezleri ve havacılık alanında faaliyet gösteren diğer işletmelerin teknik bölümlerinde çalışmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü
İki Eylül Kampüsü 26555 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

: 0 222 321 35 50/6935

: hubf@eskisehir.edu.tr