Havacılık Yönetimi

Program; havacılık sektöründeki devlet ve özel kuruluşların işletmecilik konularında ihtiyaç duyduğu nitelikli personel uluslararası gereklilikler doğrultusunda yetiştirmektedir. Hava Taşımacılığı, Hava Yolu Yönetimi, Havaalanı Yönetimi, Harekât Performans, Havacılık Emniyeti ve Güvenliği gibi mesleki dersler; Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lojistik Yönetimi gibi işletme yönetimi kuramsal dersleri ve IATA onaylı Yer Hizmetleri, Yolcu Hizmetleri, Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler gibi sertifikalı dersler Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programında yer almaktadır. Programa, Alan Yeterlik Testi (AYT) sonucuna göre öğrenci alınmaktadır. Programda bir yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık sonrası 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Zorunlu staj süresi 60 iş günüdür.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Hava taşımacılığı operasyonlarının içinde bulunduğu hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahip olma.
 • Hava taşımacılığı ve işletmecilik ile ilgili temel konularda yeterli hukuksal bilgi birikimine sahip olma.
 • Hava taşımacılığına ilişkin bilgileri ekip arkadaşlarına aktarabilme.
 • Hava taşımacılığı sistemini, bir sistem bileşenini ya da sürecini analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında hava taşımacılığına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahip olmak; bunun için gerekli olan modern ve teknik araçları seçme ve kullanma.
 • Hava taşımacılığına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri işletme yönetimi çözümleri için birlikte kullanma; bunun için ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama.
 • Hava taşımacılığındaki örgütler/kurumlar için amaç ve hedef belirleme.
 • Hava taşımacılığı alanındaki konularda kapsamlı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütme; bunun için bilgiye erişme ve bu amaçla kaynak araştırması yapma, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanma.
 • Takım çalışmalarını planlama, yönlendirme, bu takımlarda etkin olarak çalışma.
 • Alanında edindiği bilgileri/becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirme.
 • Hava taşımacılığı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini hava taşımacılığı ile ilgili kişi ve kurumlarla etkin iletişim kurarak, yazılı /sözlü olarak nicel/nitel verilerle destekleyerek paylaşma.
 • Bilgi iletişim sistemleri hakkında ileri düzeyde yetkinliğe sahip olma.
 • Hava taşımacılığı ile ilgili alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla paylaşabilecek bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanma.
 • Etik değerlerle ilgili sorumluluk bilincine sahip olma.
 • Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz etme.
 • Hava taşımacılığı sektöründeki işletmelerin yönetimi, iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince ve bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olma.
 • Girişimcilik ve yenilikçilik konularını farkında olma.

İŞ İMKANLARI

Program mezunları; havacılık alanında faaliyet gösteren resmî kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde havayolları, havaalanları ve diğer havacılık işletmelerinde çalışabilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık Yönetimi Bölümü
İki Eylül Kampüsü 26555 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

: 0 222 321 35 50/6964

: hubf@eskisehir.edu.tr