Pilotaj

Ülkemizde lisans düzeyinde pilotaj eğitimi veren ilk programdır. Programda sivil havacılık sektörüne, uluslararası standartlarda ve nitelikli pilot yetiştirilmektedir. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ICAO, Avrupa Havacılık Standardı JAR-FCL ve ulusal gereklilikler doğrultusunda sürdürülen eğitimin sonunda öğrenciler ATP(A) kredisinde CPL(A)/IR(A) lisansına sahip pilotlar olarak mezun olmaktadır. Programa, Alan Yeterlik Testi (AYT) sonucuna göre öğrenci alınmaktadır. Programda, isteğe bağlı bir yıl İngilizce hazırlık sonrası 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Zorunlu staj süresi 20 iş günüdür. Programa yeni başlayan öğrenciler 3 yarıyıl teorik yer derslerini görmektedir. Uçuş eğitimleri teorik yer dersleriyle koordineli Başlangıç, Tekâmül ve MCC+ Çok Motor safhalarından oluşmaktadır. Uçuş eğitimleri genel amaçlı uçuş simülatörleri ve 8 adet SOCATA TB 20 TRINIDAD, 5 adet CESSNA 172SP ve 2 adet BEECHCRAFT C90 GTI olmak üzere 15 uçaklık Eskişehir Teknik Üniversitesi uçak filosuyla yapılmaktadır.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Uçuş operasyonlarının içinde bulunduğu hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahip olma.
 • Uçuş operasyon alanında güncel bilgiler içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Matematik, fen bilimleri, ulaştırma dalları ile ilgili uçuş operasyonlarında yeterli alt yapıya sahip olma.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından belirlenen yasa, yönetmelik, yönerge, kural ve/veya üretici talimatları doğrultusunda uygulamada kullanabilme.
 • Uçuş operasyonları ile ilgili kavram, düşünce ve matematiksel ifadeleri anlayabilme, kullanabilme, bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara, araştırmalara ve farklı kaynak ve ölçümlerden elde edilen sonuçlara dayalı çözüm önerileri geliştirip, uygun düzeltici eylemde bulunabilme. Yeni geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları çözebilme.
 • Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları seçerek kullanabilme.
 • Uçuş operasyonu ile ilgili bir çalışmayı, bireysel olarak veya ekibi ile yürütebilme. Uçuş safhasında uçağın yönetimini paylaştığı diğer pilotlar ile Ekip Kaynak Yönetimi (CRM) kapsamında normal, anormal ve acil usulleri uygulayacak beceriye sahip olma.
 • Uçuş operasyonu ile ilgili proje geliştirme çalışmalarını planlayabilme ve ilgili etkinlikleri yönetebilme.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle uçuş operasyon konularına erişebilme, teknoloji uygulamalarındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
 • Uygulama/simülasyon yapabilme, sonuçlarını analiz edebilme, yorumlayabilme ve sonuçlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapabilme.
 • Uçuş operasyonları ile ilgili kişi ve kurumlarla etkin iletişim kurabilme ve sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme, düşüncelerini yazılı / sözlü olarak nice/nitel verilerle destekleyerek paylaşabilme.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme; İngilizce dilini en az Uluslararası Sivil Havacılık.
 • Teşkilatı (ICAO) Seviye 4 ve üzeri düzeyinde bilme ve kullanabilme.
 • Uçuş operasyonlarının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 • Mesleği ile ilgili sosyal ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
 • Uçuş emniyeti ile ilgili kuralları mesleğinin her aşamasında uygulama sorumluluğuna sahip olma.
 • Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konul arında yeterli bilince sahip olma.
 • Mesleğinin gereği karşılaşacağı acil durumları yönetebilme ve kriz yönetimi ile ilgili bilgi ve uygulama yetkinliğine sahip olma.
 • Uçuş operasyonu ile ilgili uygulamalarda zaman planlaması ve yönetimi konusunda yetkinliğe sahip olma.
 • Stresle başa çıkma ve yönetimi konusunda yetkinliğe sahip olma.
 • ATP(A) Kredisinde CPL(A) ve çok motor IR(A) alabilir.

İŞ İMKANLARI

Pilotaj Programı mezunları, başta Türk Hava Yolları A.O. olmak üzere özel havayolu, hava taksi işletmeleri ve çeşitli uçuş okullarında çalışmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Pilotaj Bölümü
İki Eylül Kampüsü 26555 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

: 0 222 321 35 50 /6815

: hubf@eskisehir.edu.tr