Basım ve Yayın Teknolojileri

Dünyanın en eski mesleklerinden birisi olarak başlayan basım sektörü, bilişim teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak güncelliğini ve geçerliliğini devam ettirmektedir. Günümüzde basım teknolojilerindeki hızlı gelişmeler eğitimli teknik eleman ihtiyacını arttırmıştır. Öğrenciler sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü karşılamaya yönelik olarak; her türlü materyalin tasarımı, basım, yayımı için gerekli ekipmanları biraraya getirip mamul hâline dönüştürebilecek, aynı zamanda da pazarlama ve reklamını yapabilecek yeterliliğe sahip, basım-yayım işletmelerinde yönetici ve ara eleman olarak görev yapabilecek bireyler yetiştirilmektedir.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilmek ve denetleyebilmek .
 • Basım ve Yayın Teknolojileri ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
 • Basım ve Yayın Teknolojileri ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel etik değerlere sahip olabilmek.
 • Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilmek.
 • Farklı düşüncelere saygılı olmak ve farklılıkları yaratıcılığa dönüştürebilmek.
 • Farklı tasarım ve uygulamaları doğru ve anlaşılır bir şekilde tanıtabilmek/ sunabilmek.
 • Basım ve Yayın Teknolojileri ile ilgili edindiği kurumsal ve uygulama bilgilerini kullanabilmek.
 • Basım ve Yayın Teknolojileri ile ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplayabilmek ve kullanabilmek.
 • Basım ve Yayın Teknolojileri ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/ veya düşünsel becerileri kullanabilmek.
 • Basım ve Yayın Teknolojileri ile ilgili gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Basım ve Yayın Teknolojileri ile ilgili öngörülemeyen problemleri belirleyebilmek ve çözüm üretebilmek.
 • Üretimden sonra da müşteri ile iletişime geçerek istekleri doğrultusunda ürünü şekillendirebilmek.
 • Sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde alanı ile ilgili süreci/süreçleri planlama becerisine sahip olabilmek.
 • Basım ve Yayın Teknolojileri ile ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları kullanabilme becerisine sahip olabilmek.
 • Mesleki özgüvene sahip olabilmek.

İŞ İMK NLARI

Programdan mezun olanlar, kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda basım ve yayın sektöründe/işletmelerinde istihdam edilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Porsuk Kampüsü Osmangazi Mah. Basın Şehitleri Cad. No: 152 26140
Odunpazarı/ESKİŞEHİR
(0222) 224 13 91-92
pmyo@eskisehir.edu.tr