Raylı Sistemler İşletmeciliği

Ekonomik ve sosyal yaşamın en önemli unsurlarından olan ulaşım, gerek ülke gerekse kent boyutunda diğer etkenlerle etkileşim içindedir. Dünyada son yıllarda ortaya çıkan sosyal ve ekonomik alanlardaki gelişmeler; insanların daha rahat, güvenli yaşama ve zamanı ekonomik olarak kullanma isteğini ortaya çıkarmıştır. Demiryolu-raylı sistem taşımacılığının güvenli, hızlı olması ve ülke ekonomisi ile endüstrileşmesinde artan önemi, son yıllarda ülkemizde de anlaşılmıştır. Tüm dünyada demiryolu ulaşımının hızla gelişmesi, elektrifikasyon ve sinyalizasyona yönelik yeni uygulamalar, geçmiş yıllara göre daha karmaşık hâle gelen demiryolu trafiğinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin önemini de arttırmıştır. Demiryolu ulaşımında önemli görevler üstlenen işletmecilik personelinin çağdaş uygulamalarla yetiştirilmesi, ülkenin önemli sorunlarından biri olarak görülmektedir. Ayrıca son yıllarda metro işletmeciliğindeki gelişmeler, bu alanlarda görev alacak iş gücünün yetiştirilmesinin önemini arttırmıştır. Programda; demiryolu ulaşımında görev alacak, sorumluluk sahibi ve görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Demiryolu- raylı sistem sektöründe istihdam edilecek elemanların eğitimlerinde; Üniversite ile TCDD Genel Müdürlüğü arasındaki işbirliği üniversite-sektör işbirliğine örnek oluşturmaktadır. Trafik ve güvenlikle ilgili stratejik bir görevde sorumluluk alacak olan elemanların mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazandıracak kalitede başlangıç seviyesi eğitimleri ile mesleğe hazırlanması Üniversite tarafından gerçekleştirilmektedir. Programdan mezun olanlar, önlisans programına uygun bir alanda eğitim- öğretime devam edebilmek ve bu çerçevede ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre alanlarındaki lisans programlarına yerleştirilebilmektedir.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Alanında temel düzeyde bilgilere sahip olma.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahip olma.
 • Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahip olma.
 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirme.
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alma.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirme.
 • Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterme.
 • Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olma.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceri düzeyindeki düşüncelerini, önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarma.
 • Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkın olma.
 • Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahip olma.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma.
 • Örgüt/kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranma.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adlet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Değişime ve yeniliğe açık olma.

İŞ İMK NLARI

Programdan mezun olanlar, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda raylı sistemler sektöründe hizmet veren TCDD; TÜLOMSAŞ, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESTRAM Genel Müdürlüğü ve Ankara, İstanbul İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Antalya, Gaziantep ve Samsun gibi şehirlerdeki kuruluş ve işletmelerde istihdam edilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Osmangazi Mah. Basın Şehitleri Cad. No: 152 26140 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
0222 335 05 80/5101
0222 335 05 80 / 5101
0222 224 13 91
umyo@eskisehir.edu.tr