Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Ekonomik ve sosyal yaşamın en önemli unsurlarından olan ulaşım, ülke boyutunda diğer etkenlerle etkileşim içindedir. Ulaşım modlarından biri olan havayolu taşımacılığının insanlığa ekonomik, ticari, sosyal, kültürel ve siyasi açılardan çok önemli faydaları bulunmaktadır. Bu nedenle tüm ekonomik ve siyasi krizlere karşın havayolu taşımacılığı sektörü, dünya genelinde büyümeye devam etmektedir. Havayolu taşımacılığı talebi ve buna bağlı olarak uçak sayısındaki artış, kabin hizmetlerinde yer alacak nitelikli uçuş personeline duyulan gereksinimi her zamankinden daha fazla artırmaktadır. Programda; havayolu ulaşımında uçuş emniyeti ve güvenliğini en üst düzeyde tutan, müşteri memnuniyeti odaklı, sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Havacılık sektörü, uçuş emniyeti ve güvenliğinin sağlanması adına hem ulusal hem de uluslararası düzenlemelere tabidir. Program dersleri Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization-ICAO), Türkiye’nin üyesi bulunduğu Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (European Aviation Safety Agency- EASA) ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (Eoropean Civil Aviation Conference-ECAC) ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün düzenlemeleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Ayrıca uçucu personel olmak belirli fiziksel nitelikler gerektirdiği için ileride uçuculuk niteliğini kaybetme olasılıklarını göz önüne alarak program mezunlarının, yer hizmeti faaliyeti yürüten işletmelerin yolcu ve harekât hizmetlerinde de kolaylıkla istihdam edilebilecek niteliklere sahip olmalarını sağlayacak derslere de programda yer verilmektedir. Uluslararası boyutta hizmet veren bir sektör olan havayolu taşımacılığının vazgeçilmezi durumundaki yabancı dil ihtiyacı ise isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı ve ders programında yer alan İngilizce derslerin yanı sıra İspanyolca, Rusça ve Fransızca gibi seçmeli yabancı dil dersleriyle desteklenmektedir. Programdan mezun olanlar, önlisans programına uygun bir alanda eğitim-öğretime devam edebilmek ve bu çerçevede ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre alanlarındaki lisans programlarına yerleştirilebilmektedir.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Öğrenciler alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
 • Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 • Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceri düzeyindeki düşüncelerini, önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
 • Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Örgüt/kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Değişime ve yeniliğe açıktır.

İŞ İMK NLARI

Programdan mezun olanlar, ülkemizde veya uluslararası havayolu işletmelerinde çalışabilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Osmangazi Mah. Basın Şehitleri Cad. No: 152 26140 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
0222 335 05 80/5101
0222 224 13 91
umyo@eskisehir.edu.tr