Ulaştırma Ve Trafik Hizmetleri

Çağımızdaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, toplum ve insan yaşamını çok boyutlu olarak etkilemiş, yaşam standartlarını yeni teknoloji ve araçlarla yükseltmiştir. Ulaşım araçları; ekonomik, sosyal ve kültürel yararlar sağlamakta etkili olmuş ve öne çıkmıştır. Günlük yaşamımızın her aşamasında trafikle iç içe olmamız, motorlu araç ve sürücü sayılarının artması, beraberinde “Trafik Güvenliği” kavramını ortaya çıkarmıştır. Tüm dünya ülkelerinde de kendini gösteren “Trafik Güvenliği” sorunu sebep olduğu ölüm, yaralanma, sakat kalma, sosyo-ekonomik kayıp, ölenlerin ve yaralananların yakınları ve aileleri üzerindeki psikolojik-sosyal etki ve çevre kirliliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaman, kişi ve yer durumuna bağlı olmadan meydana gelen trafik kazaları, özelliği sebebiyle tüm kamuoyunu etkilemekte ve ilgilendirmektedir. Gelişme süreçlerini büyük ölçüde tamamlayan ülkelerde; trafik güvenliğine yönelik çalışmalara da büyük ağırlık verilmekte, karayolu ulaşımı ve trafik konularında çeşitli kurumlarda eğitim verilmekte, uzmanlar yetiştirilmekte, çeşitli araştırmalar yapılmakta, bu araştırmalar sonucunda önlemler alınmakta, sosyal kampanyalar düzenlenmekte, özetle trafiğe yatırım yapılmaktadır. Motorlu araç ve sürücü sayısındaki artışın yanı sıra ülkemizin gelişmeye yönelik hamleler içinde olması, nüfusun hızla artması, düzensiz yapılaşma ve teknolojik gelişmelerin yeterince takip edilememesi, trafik kazalarını arttırmakta ve trafik güvenliği sorununun çözümünü de güçleştirmektedir. Trafik güvenliği; altyapı hizmetlerinin tam ve sürekli yapılmasının yanı sıra trafik eğitiminin yaygınlaştırılması ile sağlanabilecektir. Programla; karayolları ulaşım ve trafik alanında gerekli olan ve ülkemizde büyük boşluğu her an hissedilen insan gücünün yetiştirilmesinde katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Programdan mezun olanlar, önlisans programına uygun bir alanda eğitim-öğretime devam edebilmek ve bu çerçevede ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre alanlarındaki lisans programlarına yerleştirilebilmektedir.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceri düzeyindeki düşüncelerini, önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
 • Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
 • Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
 • Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
 • Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
 • Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Değişime ve yeniliğe açıktır.

İŞ İMK NLARI

Programdan mezun olanlar, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Belediyeler gibi kuruluşların ulaştırma ve trafik servislerinde istihdam edilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Osmangazi Mah. Basın Şehitleri Cad. No: 152 26140 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
0222 335 05 80/5101
0222 224 13 91
umyo@eskisehir.edu.tr