İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı

İnsansız hava aracı teknolojisinin tasarım, üretim, bakım, operasyon ve pilotaj kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün çağın beklentilerini karşılacayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmesini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir programdır. Mezunlar, insansız hava aracı teknolojileri üzerine araştırma ve geliştirme yapan firmalarda araştırmacı; platform ve komponentlerini üreten firmalarda ara eleman; uçuş operasyonları gerçekleştiren firmalarda operatör veya pilot olarak çalışabilecek niteliklere sahip olur. Program mezunlarının almış olduğu eğitim, insansız hava aracı sektörünün dinamiklerini öğrenmesini ve gelecek yıllarda sektörde yaşanacak büyüme ile birlikte kendini bu iş kolunda konumlandırma imkanını sağlayacaktır.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Teknolojinin gerektirdiği mekanik ve malzeme bilgisine sahip olma
 • İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisine sahip olma
 • İnsansız hava aracı teknolojisiyle ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları kullanabilme becerisine sahip olma
 • İnsansız hava aracı komponentlerinin montaj faaliyetlerini gerçekleştirebilme
 • İnsansız hava araçlarında kullanılan kompozit malzemelerin türünü, sağladığı avantajları, üretim yöntemlerini bilme ve bakım-onarım faaliyetlerini gerçekleştirebilme
 • İnsansız hava aracı teknolojisinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilme
 • İnsansız hava aracı teknolojisinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilme
 • İnsansız hava aracı teknolojisinin ve havacılık terminolojisinin gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yetkinliğe, yazılı/sözlü ifade yeteneğine sahip olma
 • Teorik eğitimde edindiği uygulama bilgilerini kullanabilme
 • İnsansız hava aracı teknolojisiyle ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplayıp kullanabilme
 • İnsansız hava aracı teknolojisiyle ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilme
 • İnsansız hava aracı teknolojisi uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisine sahip olma
 • İnsansız hava aracı teknolojisiyle ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleyebilme ve çözüm arayabilme
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
 • Problemlerin çözümünde disiplinler arası bilgileri birleştirebilme becerisine sahip olma
 • Düşünce ve önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
 • İnsansız hava aracı teknolojisiyle ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
 • İnsansız hava aracı teknolojisiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma
 • Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Havacılık etiğine ve mesleğin gerektirdiği emniyet kültürüne sahip olma
 • İnsansız hava aracı teknolojisinin trendlerini takip edebilme
 • Uçuşa elverişliliği yorumlayabilecek meteoroloji bilgisine sahip olma
 • Türkiye'de ve dünyada insansız hava araçlarına yönelik otoriteler eliyle gerçekleştirilen düzenlemeleri bilme ve talimatlar konusunda bilgi sahibi olma

İŞ İMKANLARI

Programdan mezun olan öğrenciler, insansız hava aracı üretimi gerçekleştiren kurumlarda, AR-GE, sistem tasarımı, komponent üretimi, montaj ve kalite-kontrol gibi alanlarda; uçuş operasyonu gerçekleştiren kurumlarda, pilot, yer istasyonu operatörü veya bakım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi alanlarda; insansız hava aracı ve komponentleri satan firmalarda, komponent tasarımı, ürün tasarımı, pazarlama, satış destek uzmanı veya teknik danışman olarak; lise ve dengi kuruluşlarda model uçak dersi eğitmeni olarak istihdam edilebilirler.

İLETİŞİM

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Porsuk Kampüsü Osmangazi Mah. Basın Şehitleri Cad. No: 152 26140
Odunpazarı/ESKİŞEHİR
(0222) 224 13 91-92
pmyo@eskisehir.edu.tr