Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Gelişen ve nüfusu hızla artan ülkemizde enerji kaynaklarının kısıtlı oluşuna bağlı olarak enerji sorunu sürekli olarak gündemde kalmaktadır. Özellikle endüstride kolay kullanılabilir, taşınabilir ve insan hayatının birçok alanına girmiş olmasıyla elektrik enerjisi büyük bir önem taşımaktadır. Ülkemiz elektrik üretimi, dağıtımı ölçülmesi ve kullanılan elektrik makinelerinin bakım- onarımı alanlarında hizmet verecek iyi yetişmiş ara eleman gücüne olan ihtiyacı karşılamak amacıyla programda teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
 • Düşünce ve önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.
 • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel etik değerlere sahip olabilmek.
 • Sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili süreci/süreçleri planlama becerisine sahip olabilmek.
 • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleyebilmek ve çözüm üretebilmek.
 • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programında bağımsız olarak öğrendiklerini uygulayabilmek.
 • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili edindiği kurumsal ve uygulama bilgilerini kullanabilmek.
 • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplayabilmek ve kullanabilmek.
 • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmek.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
 • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı ile ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları kullanabilme becerisine sahip olabilmek
 • .
 • Mesleki özgüvene sahip olabilmek.
 • Teknoloji okuryazarlığı becerisine sahip olabilmek.
 • Problemlerin çözümünde disiplinler arası bilgileri birleştirebilmek.

İŞ İMK NLARI

Programdan mezun olanlar, elektrik enerjisiyle ilgili olan kamu kurumlarında/ kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda ara eleman olarak çalışabilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi Porsuk Kampüsü
Osmangazi Mah. Basın Şehitleri Cad. No: 152 26140 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
0222 224 13 91-92
pmyo@eskisehir.edu.tr