Grafik Tasarımı

Grafik Tasarım; tüketim kültürüyle halk kültürünün karşılıklı etkileşimini yansıtan, pazar ekonomisinin gelişmesi sonucunda özellikle üretici firmalarla tüketiciler arasında doğan iletişim boşluğunu gideren bir mesajlar bütününü oluşturmada en önemli araç olarak kullanılmaktadır. Gazete, televizyon ve internet gibi her türlü kitle iletişim aracında iç içe olduğumuz ürünlerin etkin tanıtımı, beğenilmesiyle diğer bir ifadeyle hedefine ulaşmasıyla belirlenmektedir. Bu; uygun hedef kitle seçiminden müşteri isteklerine, bulunan slogandan seçilen görsellere, kullanılan renkten oluşturulan kompozisyona kadar birçok tasarım kriterinin ve grafik ilkelerinin bilinmesini ve kullanılmasını gerektirmektedir. Grafik Tasarım programıyla alanda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Grafik Tasarım ile ilgili edindiği kurumsal ve uygulama bilgilerini kullanabilmek
 • Grafik Tasarım ile ilgili tanıtımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplayabilmek ve kullanabilmek
 • Grafik Tasarım ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmek
 • Grafik Tasarımın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilmek
 • Grafik Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleyebilmek ve çözüm üretebilmek
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek
 • Grafik Tasarım ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
 • Düşünce ve önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
 • Grafik Tasarım ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel etik değerlere sahip olabilmek
 • Sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilmek
 • Alanında yeni fikirler oluşturabilmek ve uygulamaya geçirebilmek
 • Farklı düşüncelere saygılı olmak ve farklılıkları yaratıcılığa dönüştürebilmek
 • Farklı tasarım ve uygulamaları doğru ve anlaşılır bir şekilde tanıtabilmek/sunabilmek
 • Üretimden sonra da müşteri ile iletişime geçerek istekleri doğrultusunda ürünü şekillendirebilmek
 • Alanı ile ilgili girişimci bir ruha sahip olmak ve farklılıkları yaratıcılığa dönüştürebilmek
 • Sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde alanı ile ilgili süreci/süreçleri planlama becerisine sahip olabilmek
 • Grafik tasarım ile ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları kullanabilme becerisine sahip olabilmek
 • Mesleki özgüvene sahip olabilmek
 • Teknoloji okuryazarlığı becerisine sahip olabilmek

İŞ İMK NLARI

Programdan mezun olanlar, kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda grafik tasarım sektöründe/işletmelerinde istihdam edilmektedir..

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi Porsuk Kampüsü
Osmangazi Mah. Basın Şehitleri Cad. No: 152 26140 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
0222 224 13 91-92
pmyo@eskisehir.edu.tr