Mekatronik

Mekatronik yapı elemanları, mekanik sistemler, mekanik sistemin tasarımı, elektronik sistemler, otomaston sistemler, informik sistemler, proses sistemleri, mekatronik sistemler ve tasarımı vb. konularda eğitim verilen programda, sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Mekatroniğin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Mekatronik teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
 • Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilmek ve denetleyebilmek
 • Mekatronikle ile ilgili edindiği kurumsal ve uygulama bilgilerini kullanabilmek.
 • Mekatronikle ile ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplayabilmek ve kullanabilmek.
 • Mekatronikle ile ilgili pratik uygulama arda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmek.
 • Mekatronikle ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleyebilmek ve çözüm arayabilmek.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.
 • Problemlerin çözümünde disiplinler arası bilgileri birleştirebilme becerisine sahip olabilmek.
 • Mesleki özgüvene sahip olabilmek.
 • Düşünce ve önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.
 • Mekatronikle ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
 • Mekatronikle ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel etik değerlere sahip olabilmek.
 • Sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilmek.
 • Sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde mekatronikle ilgili ile ilgili süreci/ süreçleri planlama becerisine sahip olabilmek.
 • Mekatronikle ile ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları kullanabilme becerisine sahip olabilmek.
 • Karşılaştığı sorunların çözümünde kendi davranışlarını koşullara uyarlama becerisine sahip olabilmek.
 • Teknoloji okuryazarlığı becerisine sahip olabilmek.

İŞ İMK NLARI

Programdan olanlar, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda makine imalat sektöründe istihdam edilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi Porsuk Kampüsü
Osmangazi Mah. Basın Şehitleri Cad. No: 152 26140 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
0222 224 13 91-92
pmyo@eskisehir.edu.tr