Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Bu programdaki öğrenciler, radyo- televizyon program yapım ve yayın merkezlerinde bulunan ses ve görüntü cihazlarının özelliklerini ve kullanımlarını öğrenmektedir. Uygulamalı dersler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Radyo ve TV Yapım Merkezi stüdyolarında ortaklaşa çalışmalarla yürütülmektedir. Radyo ve televizyon teknolojisindeki son gelişmeler takip edilerek öğrencilere bu bilgiler derslerde aktarılmaktadır. Radyo ve televizyon konusunda sektörde önde gelen kuruluşlarda (TRT ve özel radyo televizyon yapım yayın şirketleri) staj yapan öğrencilerin teorik bilgilerini uygulayabilme imkânı ve iş hayatına entegrasyonu sağlanmaktadır.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Radyo televizyon ile ilgili edindiği kurumsal ve uygulama bilgilerini kullanabilmek.
 • Radyo televizyon ile ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplayabilmek ve kullanabilmek.
 • Radyo televizyon ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmek.
 • Radyo televizyon alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim- iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
 • Radyo televizyon ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleyebilmek ve çözüm arayabilmek.
 • Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilmek ve denetleyebilmek.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.
 • Radyo televizyon ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
 • Düşünce ve önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.
 • Radyo televizyon ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel etik değerlere sahip olabilmek.
 • Sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilmek.
 • Sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde mekatronikle ilgili ile ilgili süreci/ süreçleri planlama becerisine sahip olabilmek.
 • Radyo televizyon ile ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları kullanabilme becerisine sahip olabilmek.
 • Mesleki özgüven sahibi olabilmek.
 • Radyo ve televizyon toplumsal ihtiyaçlara ve şartlara göre proje geliştirebilmek.
 • Zamanında doğru, etkin uygulama yapabilmek.

İŞ İMK NLARI

Programdan mezun olanlar, kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda, radyo-televizyon yapım ve yayın işletmelerinde istihdam edilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi Porsuk Kampüsü
Osmangazi Mah. Basın Şehitleri Cad. No: 152 26140 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
0222 224 13 91-92
pmyo@eskisehir.edu.tr