Lojistik

Üreticilerin içinde bulundukları rekabet koşullarının giderek zorlaşması, lojistik faaliyetlerinin önemini arttırmıştır. Talep tahminleri, stok yönetimi, fiziksel dağıtım, taşımacılık ve depolama yönetimi gibi lojistik faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilememesi organizasyonların üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası aktivitelerindeki başarısızlıklara sebep olmaktadır. Lojistik faaliyetlerinin yönetiminde, sunulan hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi sağlanarak yüksek müşteri memnuniyetine ulaşılması, kaynak ve yatırımların optimum kullanılarak maliyetlerin azaltılması ve bulunulan sektörde rekabet avantajının yaratılması hedeflenmektedir. Programda öğrencilere, sektörde deneyimli uzmanların ve alanında başarılı öğretim elemanlarının desteğiyle 2 yıllık bir eğitim sunularak, sektördeki lojistik faaliyetlerinin yürütülmesine ve geliştirilmesine destek sağlamak için ihtiyaç duyulan uzman eleman-iş gücü yetiştirilmektedir. Programdan mezun olanlar, önlisans programına uygun bir alanda eğitim-öğretime devam edebilmek ve bu çerçevede ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre alanlarındaki lisans programlarına yerleştirilebilmektedir.

TEMEL BÖLÜM KAZANIMLARI

 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 • Alanında temel düzeyde bilgilere sahip olma.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahip olma.
 • Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahip olma.
 • Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirme.
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alma.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirme.
 • Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavrama.
 • Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olma.
 • Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceri düzeyindeki düşüncelerini, önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarma.
 • Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
 • Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahip olma.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma.
 • Örgüt/kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranma.
 • Değişime ve yeniliğe açık olma.

İŞ İMK NLARI

Programdan mezun olanlar, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda lojistik sektöründe gerek kamuda gerekse özel sektörde özellikle uluslararası lojistik firmalarında istihdam edilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Teknik Üniversitesi
Osmangazi Mah. Basın Şehitleri Cad. No: 152 26140 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
0222 335 05 80/5101
0222 224 13 91
0222 224 13 92
umyo@eskisehir.edu.tr